W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

Sprzątaczka

XML

Treść

Szczegóły - Sprzątaczka
Wybrani kandydaci1. Małgorzata Dzierzanowska, Bydgoszcz
stanowiskoSprzątaczka
miejsce pracySchronisko dla Zwierząt
termin składania dokumentów
Po zapoznaniu się i dokonaniu analizy z wymogami formalnymi zawartymi w ogłoszeniu przyjęto kandydaturę Pani Małgorzaty Dzierzanowskiej, zgodnie z warunkami naboru nr 5/2020 ogłoszonego w BIP-ie Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy.
Ogłoszenie o naborze Nr 5/2020 r.

opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy.  
Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:  

Sprzątaczka 

   I.  Warunki pracy na stanowisku:  

      1.   Wymiar czasu pracy – pełen etat;
      2.    Termin rozpoczęcia pracy 16.03.2020 r.
      3.    Umowa na okres próbny  2 miesięczny
      4.    System czasu pracy jednozmianowy
 
II. Wymagania niezbędne: 

1.      Dobra organizacja pracy.
2.      Szybkość i dokładność wykonywanej pracy.
3.      Obowiązkowość.
4.      Zaangażowanie.
5.      Duże poczucie estetyki. 

III.   Główne obowiązki na stanowisku sprzątaczki:
        Utrzymanie w czystości  kubatury Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy.
 
IV. Wymagane dokumenty: 
 
1.      CV i list motywacyjny.
2.      Dokumenty poświadczające zatrudnienie , kserokopie świadectw pracy
(potwierdzone za zgodność z oryginałem).
3.      Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz  korzystaniu z pełni praw publicznych.
 
V.   Z kandydatem wyłonionym w drodze niniejszego naboru zostanie zawarta umowa 
        z uwzględnieniem przepisów prawa pracy
  
VII. Termin i miejsce składania dokumentów: 
      Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać 
      do  9 marca 2020 r.  do godz. 12:00  w zamkniętej kopercie z  dopiskiem
      „Oferta  pracy na stanowisko sprzątaczki w Schronisku,
      za  pośrednictwem poczty na adres Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy”
      ul. Grunwaldzka 298, 85-438 Bydgoszcz lub w siedzibie jednostki w pokoju nr 3
      w godzinach pracy Schroniska to jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00                                                     
O zachowaniu terminu złożenia dokumentów przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy
Aplikacje, które wpłyną do jednostki  po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. 

VI. Inne informacje: 
 
Z kandydatami, których złożone oferty w prowadzonym postępowaniu spełnią wymagania formalne, zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. 
Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzi dyrektor jednostki w towarzystwie wyznaczonego  przez niego pracownika.
Przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci okazują dyrektorowi dowód tożsamości.

Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z obowiązującą  Procedurą naboru na wolne stanowisko pracy w Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy.
 
  Wybrany kandydat przed zawarciem umowy o prace zobowiązany jest przedłożyć: 
- oryginały świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i staż.
- oryginał świadectwa lub dyplomu potwierdzającego wykształcenie. 
   Brak w/w dokumentów będzie skutkował nie zawarciem umowy o pracę. 
   
VII.  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział  w naborze. Administrator danych osobowych, osób składających aplikacje jest Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy ul. Grunwaldzka 298, 85-438 Bydgoszcz.  Kontakt z administratorem możliwy w siedzibie Schroniska.