W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

Lekarz weterynarii

XML

Treść

Szczegóły - Lekarz weterynarii
Wybrani kandydaci1. Martyna Ciorga, Bydgoszcz
stanowiskoLekarz weterynarii
miejsce pracySchronisko dla Zwierząt
termin składania dokumentów
Pani Martyna Ciorga spełniła zarówno wymagania niezbędne jak i w największym stopniu oczekiwania dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze nr 3/2015. W postępowaniu kwalifikacyjnym wykazała się znajomością zagadnień związanych z zakresem działania stanowiska, na które prowadzony był nabór. Członkowie Zespołu uznali, że zatrudnienie kandydatki na stanowisko lekarza weterynarii rokuje prawidłowe, rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych.

Ogłoszenie o naborze Nr 3/2015 r.
opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej
Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy

Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy,
ul. Grunwaldzka 298
85-438 Bydgoszcz
Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Lekarz weterynarii -

w Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy

Wymiar czasu pracy – 1 etat, możliwość pracy w godzinach popołudniowych

1.Wymagania niezbędne:
 
a) Kandydat musi posiadać ukończone wykształcenie wyższe, specjalistyczne 
kierunek weterynaria
      b) znajomość obsługi komputera, (znajomość Programu „KLINIKA”)
      c) znajomość przepisów o ochronie danych osobowych
          
2. Wymagania dodatkowe:   
     praktyka w leczeniu małych zwierząt w gabinecie weterynaryjnym.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:   

 1. Badanie stanu zdrowia zwierząt Badanie stanu higienicznego zwierząt (czystość uszu, skóry, pazury, sierść). Pozostawianie pisemnej informacji w zeszycie raportów o stanie zdrowia zwierząt, u których wykryto objawy chorobowe.

 2.  Wykonywanie bieżącej sterylizacji kotów i psów obu płci. Staranne prowadzenie ewidencji leczonych, poddawanych zabiegom ( w tym sterylizowanych ) i znaczonych tatuażami (lub mikroczipami) zwierząt. Dokonywanie nacięć (V- kształtnych) na uszach kotów wolno żyjących w celu łatwej identyfikacji zwierząt po zabiegach w ich naturalnym  środowisku. Zlecanie pielęgniarzom asystującym wykonania zabiegów higienicznych w  czasie trwania narkozy u zwierzęcia.

 3. Przyjmowanie umówionych klientów ze zwierzętami z zewnątrz, na zasadach przychodni weterynaryjnej. Interweniowanie w nagłych przypadkach (np. cięcie cesarskie, szycie ran, konieczna eutanazja).

 4. Uprzejmy stosunek do klientów gabinetu weterynaryjnego, osób odwiedzających Schronisko, jak i do współpracowników .

 5. Stanowcze egzekwowanie poleceń wydawanych personelowi Schroniska, zwłaszcza w zakresie prawidłowej opieki nad zwierzętami i utrzymaniu właściwego stanu sanitarno – higienicznego zwierząt i Schroniska.

 6. Właściwie rozumiana estetyka miejsca pracy i wyglądu osobistego, zakładanie fartucha lekarskiego i stosowanie środków ochronnych przy zabiegach weterynaryjnych i obsłudze klientów.
   

  Informujemy, że na ww stanowisku obowiązuje:
  Odpowiedzialność za powierzony sprzęt.
  Zapewnienie ciągłości wykonywania zabiegów sterylizacji poprzez właściwą organizację wykonywanych czynności.
   
  4.   wymagane dokumenty
       a) życiorys (CV)
       b) list motywacyjny
       c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie
           (odpis dyplomu),
       d) kopie dokumentów poświadczających staż pracy
            (np. świadectwa pracy, zaświadczenia)
       e)  inne dodatkowe dokumenty poświadczające posiadane
             kwalifikacje i umiejętności (kopie)
   
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać listownie lub osobiście na adres Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy , ul. Grunwaldzka 298, 85-438 Bydgoszcz w sekretariacie (pokój 2a) w zamkniętej, podpisanej kopercie do 16 października 2015 r.
   
   
  informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
   
   
  Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być sporządzone w języku polskim, podpisane i opatrzone klauzulą:
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych."