Status prawny Schroniska

Schronisko dla zwierząt jest miejską jednostka budżetową nie posiadającą osobowości prawnej. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Schroniska jest Prezydent Miasta Bydgoszczy.

Schronisko dla zwierząt w Bydgoszczy działa na podstawie:
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 26 listopada 1989 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).
- ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
(Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
(Dz. U. Nr 69, poz. 625 z późn. zm.)
- statutu nadanego Uchwałą Nr LXXIV/1430/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 października 2006 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Miasta Bydgoszczy pod nazwą "Schronisko dla zwierząt".


metryczka


Wytworzył: Izabella Szolginia, Dyrektor Schroniska dla Zwierząt (9 października 2007)
Opublikował: Izabella Szolginia (9 października 2007, 17:32:43)

Ostatnia zmiana: Izabella Szolginia (12 października 2007, 09:47:19)
Zmieniono: poprawa "literówki" ze "statut" na "status"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10894