Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku

Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (2)  |  Przetargi unieważnione (2)
Przetargi z roku 2020  |  Przetargi z roku 2016

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

sprzedaż samochodu ciężarowego Fiat Ducato

zamawiający: Schronisko dla Zwierząt
tryb zamówienia: przetarg
nr sprawy: 1/2020
wartość: 9.000
termin składania ofert: 25 września 2020  12:00
wynik postępowania: Bydgoszcz, dnia 29.09.2020 r. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W toku przeprowadzonego postępowania na sprzedaż pojazdu służbowego dnia 29.09.2020 r. złożono dwie oferty: oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GLOBAL Sonja Piotrowska, ul. Sienkiewicza 13/1, 85-037 Bydgoszcz na kwotę 10 778,00 zł. oferta nr 2: AUTO – HANDEL Mariusz Kościelniak, ul. Sporna 4, 85-715 Bydgoszcz na kwotę 9 500,00 zł. Zgodnie z ust. 2 załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 525/10 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Miasta w przypadku, gdy środki nie zostały sprzedane w drodze przetargu po cenie wywoławczej można sprzedać środki trwałe po cenie najwyższej oferowanej, ale nie niższej niż 1/2 ceny oszacowania. W związku z powyższym złożoną ofertę Przedsiębiorstwa Wielobranżowego GLOBAL Sonja Piotrowska uznaje się za najkorzystniejszą.  

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)