Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kotłów warzelnych08.11.2010

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kotłów warzelnych

08.11.2010

Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kotłów warzelnych

 1) Kocioł warzelny KWE 150 poj. 150 l nr fabryczny 926; rok produkcji 1986

 2) Kocioł warzelny KWE 150 poj. 150 l nr fabryczny 941; rok produkcji 1986


Przetarg odbędzie się 18.11.2010 r. o godz. 12.00 w siedzibie schroniska.
Kotły można obejrzeć i zapoznać się z ich stanem technicznym po wcześniejszym uzgodnieniu dzwoniąc na numer : 52 37-22-130; 52 34-90-390
Cena wywoławcza : 100,00 zł za sztukę
Wadium w formie pieniężnej w wysokości: 10,00 zł - za sztukę. należy wpłacić do dnia 17.11.2010r. na konto
Schroniska dla Zwierząt nr 40 13201117 2033 8400 2000 0002.


Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej, co najmniej cenie wywoławczej.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty , a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny. Jeżeli wybrany oferent uchyli się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży wadium przepada na rzecz sprzedawcy.

 

metryczka


Wytworzył: Izabella Szolginia (8 listopada 2010)
Opublikował: Izabella Szolginia (8 listopada 2010, 14:51:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1678