Przetarg ustny na sprzedaż samochodu ciężarowego11.10.2010

Przetarg ustny na sprzedaż samochodu ciężarowego

11.10.2010

Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy ogłasza przetarg ustny na sprzedaż samochodu ciężarowego Fiat Dukato Furgon 10 - powypadkowy
11.10.2010
 
Przetarg odbędzie się 28.10.2010 r. o godz.12.00 w siedzibie schroniska.
Samochód można obejrzeć i zapoznać się z jego stanem technicznym po wcześniejszym uzgodnieniu
dzwoniąc na numer : 52 37-22-130; 52 34-90-390
Cena wywoławcza : 4.500,00 zł.
Wadium w formie pieniężnej w wysokości: 450,00 zł. należy wpłacić do dnia 27.10.2010r. na konto
Schroniska dla Zwierząt nr 40 13201117 2033 8400 2000 0002.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia
równej, co najmniej cenie wywoławczej.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio
po dokonaniu wyboru oferty , a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na
poczet ceny. Jeżeli wybrany oferent uchyli się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży wadium przepada
na rzecz sprzedawcy.

metryczka


Wytworzył: Izabella Szolginia (11 października 2010)
Opublikował: Izabella Szolginia (12 października 2010, 09:26:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1770